Et industrielt investeringsselskap

SKA Invest AS er et industrielt investeringsselskap med eierinteresser innen aluminiumindustrien, industrieiendom, samt innen kapitalforvaltning, tidligfaseinvesteringer og rådgivning.

Kontakt

Industrielle investeringer

Hydal Group består av spesialiserte selskaper innenfor utvikling, konstruksjon og produksjon av profiler, komponenter og produkter i aluminium.

Hydal 95

Hydal Aluminium Profiler AS utvikler og produserer komponent- og systemløsninger basert på ekstruderte aluminiumprofiler.

Les mer

CNC hemsida HYDAL AB 190821 155652

Hydal Aluminium Profiler AB er en ledende leverandør av bearbeidede aluminiumprofiler.

Les mer

Karmsundsveis1

Hytrans leverer profilsystemer og produktløsninger i aluminium til transport- og påbygger bransjen.

Les mer

Hakkan lye T Byj0 N Bd O Us unsplash

Eiendom

Hydal Property eier og driver eiendomsselskaper knyttet til våre industrielle investeringer. Totalt forvalter selskapet ca 35.000 m2 bygningsareal i Norge, Sverige og Danmark.

Nordvegen

Kapitalforvaltning

Nordvegen Forvaltning er et lokalt forvaltningsselskap som har som målsetning å over tid oppnå god avkastning til en akseptabel risiko. Selskapet har en aktivt forvaltet aksjeportefølje med fokus på verdi- og utbytteaksjer

Les mer

Nordvegen

Tidligfaseinvesteringer

Nordvegen Invest er et investeringsselskap som fokuserer på tidligfaseinvesteringer og bidrar med risikokapital i selskaper som har produkter eller tjenester med stort vekstpotensial

Les mer

Sk sirkel

Rådgivning

S&K Rådgivning tilbyr konsulenttjenester av høy kvalitet innen virksomhetsstyring til små- og mellomstore selskaper. Vår kjernekompetanse er i skjæringspunktet mellom økonomi, forretningsforståelse, teknologi og organisasjon.

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen bla.:

  • Analysearbeid med fokus på lønnsomhet i selskap, avdelinger, prosjekter, produkter eller kunder.
  • Struktur for virksomhetsrapportering i ERP-systemer og utvikling av rapporteringsløsninger.
  • Tjenester innen Microsoft's PowerPlatform, som PowerApps, PowerBI, mm.
  • Finansiell analyse, verdsettelser og transaksjoner.

Kontakt oss