Et industrielt investeringsselskap

SKA Invest AS er et industrielt investeringsselskap med eierinteresser innen aluminiumindustrien, industrieiendom, samt innen kapitalforvaltning, tidligfaseinvesteringer og rådgivning.

Kontakt

Industrielle investeringer

Hydal Group består av spesialiserte selskaper innenfor utvikling, konstruksjon og produksjon av profiler, komponenter og produkter i aluminium.

Hydal 95

Hydal Aluminium Profiler AS utvikler og produserer komponent- og systemløsninger basert på ekstruderte aluminiumprofiler.

Les mer

CNC hemsida HYDAL AB 190821 155652

Hydal Aluminium Profiler AB er en ledende leverandør av bearbeidede aluminiumprofiler.

Les mer

Karmsundsveis1

Hytrans leverer profilsystemer og produktløsninger i aluminium til transport- og påbygger bransjen.

Les mer

Profil

Profil-lakkering AS har moderne utstyr og skreddersydd lay-out for moderne overflatebehandling der kvalitet, leveringspresisjon og miljø med nullutslipp er avgjørende.

Les mer

Hakkan lye T Byj0 N Bd O Us unsplash

Eiendom

Hydal Property eier og driver eiendomsselskaper knyttet til våre industrielle investeringer. Totalt forvalter selskapet ca 35.000 m2 bygningsareal i Norge, Sverige og Danmark.

Nordvegen

Kapitalforvaltning

Nordvegen Forvaltning er et lokalt forvaltningsselskap som har som målsetning å over tid oppnå god avkastning til en akseptabel risiko. Selskapet har en aktivt forvaltet aksjeportefølje med fokus på verdi- og utbytteaksjer

Les mer

Nordvegen

Tidligfaseinvesteringer

Nordvegen Invest er et investeringsselskap som fokuserer på tidligfaseinvesteringer og bidrar med risikokapital i selskaper som har produkter eller tjenester med stort vekstpotensial

Les mer