Kontakt

Et industrielt investeringsselskap

SKA Invest AS er et industrielt investeringsselskap med eierinteresser innen aluminiumindustrien, industrieiendom, samt innen kapitalforvaltning, tidligfaseinvesteringer og rådgivning.

Ståle Karlsen

Daglig leder
stale.karlsen@skainvest.no
+47 99 15 44 53